Nye Tofte skole

Nye Tofte skole

Entreprenør: Asker Entreprenør AS

Status: Ferdigstilt og tatt i bruk januar 2017

Nå er endelig Tofte skole ferdig bygget og vi er meget fornøyd med hvordan bygget driftes og brukes. Takket være Asker Entreprenør AS kan vi se fram til å bruke dette bygget til å forbedre opplæringskvaliteten til elevene på skolen og sikre oss en bedre fremtid.


Hva er nytt

Prosjektet som nå er gjort har nyrenovert og helrehabilitert hele hovedbygget og utearealet fra topp til bunn. Tofte skole har nå fått;

  • Nytt ute areal med inkludert lekeapparater, ballbinge og taubane.
  • Nytt interiør der temaet er fokusert til å skape en mer beroligende inneklima.
  • Nytt digitalt utstyr som skal bedre læringskvaliteten til elevene og hjelpe barn med lærevansker.
  • Nytt trafikkløsning som skal gjøre det enklere å få sluppet av barna sine på skolen.
  • Et nytt lærerværelse slik at de ansatte skal trives og kan yte sitt arbeid i et godt miljø.

Tofte skole har nå blitt til en to-parallell barneskole for Tofte og Filtvet skole. Det vil si at elever fra begge skolene skal ha undervisning og opplæring på Tofte fra nå av. Gamle Filtvet skole har da blitt omgjort til kompetansesenter og helsestasjon.

bilde3